SCENARII

Scenariul Verde

<1,5 cazuri/1000 de locuitori

Scenariul Galben

1,5-3 cazuri/1000 de locuitori

Scenariul Rosu

>3 cazuri/1000 de locuitori

DOCUMENTE UTILE

Declarație pe proprie răspundere

Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 23:00-5:00
 
Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între 23:00-5:00
 
 
Permite generarea și semnarea documentelor pe calculator/ telefon
 
Declarația/adeverința pot fi prezentate pentru control și pe telefon/tabletă, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă (de mână) și data la care a fost redactat.